ग्यास्ट्रिक र पेट डम्म हुने रोगविरुद्ध हर्बोसीड सिरप

Posted .

काठमाडौं । आधुनिक जीवनशैली असन्तुलिक आहार व्यवहार नै पित्त विकारका मुख्य कारक हुन् । ग्यास्ट्रिक तथा पेट डम्म हुने जस्ता रोगले हाम्रो समाजमा विकराल रुप लिइसकेको छ। अग्नि महाभूत पित्त दोषमा प्रधान हुन्छ। पित्त दोष बिशेष गरि शरद ऋतु, युवा अवस्था तथा पाचन प्रकियाको मध्यमा उग्र हुने गर्दछ। एलोपेथिक चिकित्सासँग तुलना गर्दा पित्त विकार आमाशयगत तथा यकृतगत विकृति मान्न सकिन्छ।

हर्बोसीड सिरपमा प्रयुक्त औषधि द्रब्यहरुले पित्तलाई सम अवस्थामा राख्छ । निशोथ भेदक र रेचक राखने हुनाले पित्तको संशोधन निम्ति उत्तम औषधि द्रब्य हो। यष्टिमधुको मधुर, स्निग्ध गुणले आमाशयगत अम्लता सम तथा व्रणको संशोधन गर्ने कार्य गर्छ । त्रिफला त्रिद्रोष शामक हुन्छ । त्रिकटु , जिरा आदि दिपन, पाचन हुनाले अरुचि ,अजीर्णमा प्रयुक्त हुन्छ । तिक्त रस युक्त जटामंसी पित्तसारक हुनाले यकृत पित्त विकारलाई निर्मल गर्न मदत गर्छ। अजमोदा ,पुदिना ,तुलसी आदि वातानुलोम हुनाले उदरशुल, डम्मबाट राहत प्रधान गर्छ।

बालकदेखि वृद्धसम्म हर्बोसीड सिरप सुरक्षित भएता पनि चिकित्सको परामर्श लिई उचित समयसम्म सेवन गर्नाले अति उपयुक्त हुनेछ।

Click here – https://sankalpakhabar.com/2021/09/27/157113/