Renu Lama

Production Helper
Employee ID: 28
Blood Group: B+
Contact No: 9849134979